เอกสารประกอบคำบรรยาย วันที่ 22 พ.ค. 2561

เอกสารประกอบคำบรรยาย

image_pdf

กำหนดการ

 

เวทีใหญ่

09.00-10.00 Food inno for Thailand 4.0_R2_PDF (คุณพูลสวัสดิ์)

10.00-12.00 FoodLessons_Startup_5_2018.compressed (คุณนัฐนรี)

15.00-16.30 Innovative Food Design_Packaging กาแฟดอยช้าง

 

เวทีเล็ก

13.30-14.30 การให้บริการด้านเทคโนโลยี_นวัตกรรม KX (คุณสธนภา)

15.00-15.30 คุณนภัทรินทร์ ไข่เยี่ยวม้าสีทอง

15.30-16.00 Innovative FF and Reg Process (Pavinee)