เอกสารประกอบคำบรรยาย วันที่ 21 พ.ค. 2561

เอกสารประกอบคำบรรยาย

image_pdf

กำหนดการ

 

เวทีใหญ่

9.20-10.00 ดร.สุวิทย์ Food for the future-V4

10.00-10.45 What_s the future of food-Dr.NarongRev01

10.45-11.30 FI-Food Innovation Forum ดร.อัครวิทย์

11.30-12.30 Future Treand for Food Industry (คุณธีรพงษ์)

 

เวทีเล็ก

13.30-14.30 กฎหมายและการขออนุญาต อย.(1 ชม.) คุณนฤมล

15.00-15.30 Food Startup (ดร.อภิชาติบุตร)

15.30-16.00 คุณธนาวัฒน์ น้ำพริกมินิรุ่งเจริญ 2017 (ฉบับย่อ)

15.30-16.00 คุณไพรวัลย์ CPall

16.00-16.30 อ.ศักดิพล